INFORMACJA

O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017

 

Zimowe utrzymanie dróg są to prace, które mają na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

-          usuwanie, odśnieżanie śniegu z nawierzchni dróg (ulic),

-          zwalczanie śliskości zimowej w formie gołoledzi, lodowicy, bądź zlodowaciałego śniegu przez stosowanie środków chemicznych i uszorstwiających na nawierzchni dróg i ulic.

Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce obejmuje następujące zagadnienie:

  1. ustalenie standardów zimowego utrzymania dróg,
  2. przygotowanie infrastruktury drogowej,
  3. przygotowanie materiałowo-sprzętowe,
  4. przygotowanie zasobów ludzkich – dyżury, kierowanie utrzymaniem dróg w okresie zimy.

 

I. W zakresie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg oraz wykazów dróg do odśnieżania

Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu Art. 20. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz.1440 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi nakłada na służby drogowe obowiązek utrzymania dróg w okresie zimowym. Zasady prac prowadzonych oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimy 2016/2017 zostały zatwierdzone w dniu 2016-10-17.

            Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

            W przypadku długotrwałych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych niweczących efekty odśnieżania, utrzymanie standardu docelowego może być niewykonalne. Sprzęt będzie zatrudniony w pierwszej kolejności na drogach utrzymywanych w standardzie wyższym, a dopiero później na pozostałych drogach. Może być odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

Standardy oraz dopuszczalne odstępstwa

Standard

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

II

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej szerokości.

- luźny                     4 godz.

- błoto pośniegowe 6 godz.

- zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

 

- gołoledź               3 godz.

- szron                  3 godz.

- sadź                     3 godz.

- pośniegowa         4 godz.

- lodowica               4 godz.

V

Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o ruchu.

- luźny             16 godz.

- zajeżdżony       występuje

- nabój śnieżny   występuje

- zaspy występują do 24 godz.

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź pośniegowa 8 godz.

 

WYKAZ ULIC POWIATOWYCH W MIEŚCIE HAJNÓWKA

PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2016-2017

(likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard II

 

Nr drogi

Przebieg drogi –ulicy powiatowej

Długość

km

2329 B

ul. Stefana Batorego, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego, ul. Poddolna

3,527

2323 B

ul. Górna , ul. Wrzosowa

2,961

2330 B

ul. Warszawska

1,652

2327 B

ul. Prosta

1,086

1623 B

ul. Targowa, ul. Dolna

1,582

1648 B

ul. Lipowa

2,253

2326 B

ul. 11-go Listopada

0,752

Razem:

13,813

 

Utrzymaniem ulic na terenie miasta Hajnówki (standard II) będzie zajmował się Zarząd Dróg Powiatowych sprzętem własnym.

 

Wykaz dróg powiatowych w Powiecie Hajnowskim przeznaczonych

do odśnieżania w sezonie 2016-2017

(likwidacja gołoledzi i odśnieżanie) standard V

 

Nr drogi

                                 Przebieg drogi

Dł. (km)

1478B

Sieśki-Soce

2,375

1480B

Pawły-Dawidowicze-Soce-Trześcianka

4,849

1481B

Ryboły-Puchły-Trześcianka

5,419

1560B

Żywkowo - Białki

1,221

1561B

Narewka-Mikłaszewo-Leśna-Siemianówka

9,773

1601B

Bielsk Podlaski-Klejniki-Tyniewicze Duże-Narew

14,975

1602B

Morze-Zbucz-Czyże-Leniewo-Klejniki-Gorodczyno-Janowo-Doratynka-dr.1601 B

31,382

1604B

Dr 1602 B-Gorodczyno

3,453

1605B

Dr.1604 B-Kożyno-Koźliki-Lachy

4,287

1606B

Klejniki-Hukowicze

3,461

1611B

Bielsk Podlaski-Łoknica-Podrzeczany-Czyże

3,757

1612B

Planta-stacja kolejowa Narewka

0,846

1613B

Dr.1603 B-Miękisze-Sapowo-Klejniki

4,441

1614B

Kuraszewo-Lady-Leniewo-Łoknica

8,280

1615B

Podrzeczany-dr.1614 B

0,997

1616B

Krzywa-Rakowicze-Osówka-Szostakowo-Nowoberezowo

9,781

1617B

Czyże-Lady

3,505

1618B

Dr.685-Łosinka-Kotłówka-Tyniewicze Małe-dr.1601 B

9,059

1619B

Łosinka-Trywieża-Nowokornino-Nowoberezowo-Dubicze Osoczne-Jagodniki-dr.685

19,278

1620B

Dr.1618 B –Kamień-Kuraszewo-Kojły-Nowoberezowo

12,534

1621B

Kuraszewo-Nowokornino

4,138

1622B

Dubiny-Kotówka-Trywieża-Wólka-Kuraszewo

10,376

1623B

Hajnówka -Puciska-Czyżyki-Nowokornino

5,032

1624B

Hajnówka-Bielszczyzna-Dubiny

2,797

1625B

Dr.685-Przybudki-Grodzisko-Borysówka-Wasilkowo-Kotówka

8,967

1626B

Kotłówka-Koweła-Rzepiska-dr. 1625 B

5,536

1627B

Tyniewicze Duże-Łopuchówka- dr. 1618 B

3,599

1628B

Łosinka-Kutowa-Chrabostówka-Waśki-dr. 1634 B

7,221

1629B

Narew-Planty-Nowa Wola

7,512

1630B

Trześcianka-Białki-Ogrodniki-Rohozy -dr.685

12,372

1631B

Trześcianka-Saki-Rohozy-Waniewo-dr.1629 B

7,397

1632B

Dr.1629 B -Odrynki

1,455

1633B

Hoźna-Potoka

1,119

1634B

Makówka-Hajdukowszczyzna-Rybaki

5,983

1635B

Lewkowo Nowe-Lewkowo Stare-Eliaszuki -Suszcza-Planty

8,407

1636B

Lewkowo Stare-Podlewkowie-Minkówka-Zabłotczyzna

5,801

1637B

Dr.1635 B-Michnówka

1,033

1638B

Lewkowo Stare-Kapitańszczyzna

1,945

1639B

Podlewkowie-Ochrymy

1,459

1640B

Dr.685-Krzywiec-Rozpilne-Narewka

14,268

1641B

Dr. 687-stacja kolejowa Gnilec

1.285

1642B

Droga przez wieś Skupowo

1,601

1643B

Dr. 687-Słobódka

2,402

1644B

Tarnopol-Siemianówka

5,826

1645B

Leśna-Olchówka

1,561

1646B

Narewka-Guszczewina-Olchówka-Siemianówka-dr.1644 B

11,738

1647B

Dubiny-Postołowo

1,654

1648B

Hajnówka - Lipiny

1,777

1649B

Krzyże-Zastawa-Stoczek-stacja kolejowa Białowieża-Zastawa

7,439

1650B

Dr. 1649 B- Podolany

0,960

1651B

Zastawa-Pogorzelce-Teremiski-Budy-Zwierzyniec-stacja kolejowa Czerlonka

15,546

1652B

Poryjewo-Orzeszkowo-Jakubowo-Piaski-Zabagonie-Długi Bród-Wiluki-Opaka Duża-Wólka Terechowska-Czeremcha Osada

30,613

1653B

Orzeszkowo-Łozice

3,734

1654B

Bielsk Podlaski-Orla-Dubicze Cerkiewne-Werstok-dr.1652 B

11,398

1655B

Stare Berezowo-Mochnate-Stary Kornin-Dubicze Cerkiewne

11,653

1666B

Dr.1655 B-Koryciska-Istok-Witowo-Długi Bród

9,914

1667B

Dubicze Cerkiewne-Kraśkowszczyzna-Piaski

6,767

1668B

Wojnówka-Starzyna-Górny Gród

5,194

1669B

Dr. 1654 B-Czechy Orlańskie

1,938

1670B

Orla-Krywiatycze-Stary Kornin

3,583

1671B

Stary Kornin-Jagodniki

2,600

1672B

Dubicze Osoczne-Borek-Pasieczniki – dr. 685

4,141

1673B

Dr.689-Chytra

2,142

1674B

Dr. 689-Progale

1,212

1675B

Dubicze Cerkiewne-Dubicze Tofiłowce-dr. 1655 B

4,279

1676B

Rutka -Grabowiec

3,568

1742B

Dr. 1740 B-Mołoczki-Żuki-Kleszczele

5,745

1743B

Dr. 1742 B-Piotrowszczyzna-Gruzka-dr.693

4,960

1744B

Dr. 1742-Pogreby

2,256

1747B

Kleszczele (ul. Mickiewicza, Boćkowska )-Wólka-Kraśna Wieś

5,452

71.

1748B

Suchowolce-Saki-Toporki

4,475

1769B

Dr. 640-Tokary-Klukowicze-Zubacze-Stawiszcze

10,635

1774B

Milejczyce-Miedwieżyki-dr. 66

1,621

1775B

Kleszczele-Policzna-dr. 1652 B

11,498

1776B

Dr. 687-stacja kolejowaPlanta-Leśna

4,589

1777B

Kleszczele-Dobrowoda

4,873

1778B

Dr. 66-stacja kolejowa Kleszczele

1,046

1779B

Czeremcha Wieś-Czeremcha Osada-Stawiszcze

5,273

1780B

Czeremcha Osada-Kuzawa

3,093

Razem:  

490,131

 

Zimowe utrzymanie dróg pozamiejskich (standard V) będzie realizowane sprzętem własnym i wynajętym w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

UWAGA: Z dniem 01 stycznia 2017 roku droga powiatowa Nr 1644B Tarnopol – Siemianówka zostanie pozbawiona kategorii drogi powiatowej i stanie się drogą wojewódzką. Od tego dnia Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprzestanie odśnieżania oraz zimowego utrzymania drogi, w tym likwidacji gołoledzi.

 

II. W zakresie przygotowania infrastruktury drogowej.

W ramach przygotowania infrastruktury drogowej do okresu zimy 2016-2017, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce wykonał i nadal wykonuje:

-          roboty naprawcze związane z uzupełnieniem ubytków w istniejących nawierzchniach bitumicznych – remonty cząstkowe,

-          obkaszanie poboczy dróg powiatowych w celu złagodzenia zawiewania dróg śniegiem,

-          roboty związane z odkrzaczeniem poboczy dróg.

 

III. W zakresie przygotowania materiałowo-sprzętowego.

 

Do usuwania skutków zimy (odśnieżania) wykorzystywany zostanie ww. sprzęt własny będący w dyspozycji Zarządu tj.:

- 1 równiarka drogowa z pługiem własnym – środkowym oraz pługiem czołowym – klinowym doczepnym,

- 4 ciągniki rolnicze: 1x URSUS C11054 z pługiem czołowo-skośnym, 2x URSUS C-360 z pługami skośnymi doczepnymi, 1x MTZ z pługiem czołowo-skośnym,

- 1 koparko-ładowarka z pługiem czołowo-klinowym,

- 2 samochody ciężarowe KAMAZ i MAZ z piaskarkami samochodowymi oraz pługami czołowymi-skośnymi doczepnymi,

oraz w wyniku zapytania został wynajęty sprzęt jak niżej:

-   2 ciągniki z pługami o mocy 140 KM i powyżej,

-    1 samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z

         zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie),

-    1 koparko – ładowarka z pługiem skośnym,

-    1 równiarka drogowa lub inny ciężki nośnik z zamontowanym pługiem klinowym.

Wyjaśnia się dodatkowo, że sprzęt wynajęty będzie pracował tylko i wyłącznie wówczas, gdy z uwagi na np. nadmierne i intensywne opady śniegu sprzęt własny będzie niewystarczający do łagodzenia skutków zimy.

 

  IV.    W zakresie przygotowania zasobów ludzkich.

 

W czasie trwania akcji zimowego utrzymania dróg zaangażowana będzie kadra ZDP do czynnego udziału zarówno przy pełnieniu dyżurów jak też, przy równoczesnym koordynowaniu pracy sprzętu na drogach oraz monitorowaniu stanu przejezdności dróg i likwidacji śliskości zimowej.

Dyżury pełnione będą w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 codziennie w godzinach 400 – 1500 w dni robocze i w godzinach 400 – 1000 w dni wolne od pracy w normalnych warunkach atmosferycznych. W warunkach pogarszających się – dyżury będą pełnione nawet całodobowo.

Przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przez cały okres trwania akcji zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg będzie współpracował z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce jak też z samorządami gmin oraz mieszkańcami. Współpraca ta polegała będzie między innymi na realizacji interwencji oraz bieżącym rozpoznaniu stanu przejezdności dróg i ulic.

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie Kierownik ZDP – Pani Krystyna Miszczuk:

Telefony kontaktowe:

-          stacjonarny     85 683 20 01

-          komórkowy     606 611 823

Za całokształt zimowego utrzymania i prowadzenia akcji odpowiedzialny jest Kierownik Działu Drogowo – Mostowego – Pan Sławomir Pańkowski.

Telefony kontaktowe:

-          stacjonarny     85 683 20 01

-          komórkowy     604 618 584

 

Zarząd Dróg Powiatowych dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji na terenie powiatu w okresie zimy 2016/2017.

 

 

                                

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2010-12-13

Data modyfikacji: 2016-11-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2010-12-13