UCHWAŁA Nr 5/47/2021 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU z dnia 18 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2021 (obraz graficzny odwzorowujący dokument)

UCHWAŁA Nr 1/14/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2021.

Obrazy graficzne odwzorowujące dokumenty:

UCHWAŁA Nr RIO.II-00312-19/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Hajnowskiego

UCHWAŁA Nr 11-00310-26/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat hajnowski

Uchwała Nr II-00312-58/2020 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej powiatu hajnowskiego na 2020 rok. 

Uchwała Nr-00311-12/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2020-2030

Uchwała Nr-00310-12/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat hajnowski

Uchwała Nr II.00313-68/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Powiat Hajnowski kredytu długoterminowego w kwocie 2 235 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Uchwała Nr II-00320-6/19 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 sieprnia 2019 r. w sprawie wyrazenia opinii o przedłozonej przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.

Uchwała Nr II-00322-32/19 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Hajnowskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

UCHWAŁA Nr 11-00310-52/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu hajnowskiego na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr 11-00311-52/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019-2027

Uchwała Nr II-00320-1/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 sieprnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego informacji o przbiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Uchwała Nr 3693/19 z nia 19 lipca 2018r. Kolegium Regionlanej Izby Obrachunkowej z dnia 19 lipca 2018 roku

Uchwała Nr II-00321-25/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdaniu z wykonywania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr II-00322-53/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 maja 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Hajnowskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2017 rok.

Uchwała Nr II-003111-6/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 listopada 2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018- 2027.

Uchwała Nr II- 00322-48/17 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 maja 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Hajnowskiego wniosku o udzielenie Zarządowi i absolutorium za 2016 rok.

Uchwała Nr II-00321-21/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr 1287/17 Kolegium Regionlanej Izby Obrachunkowej z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 960/17 Składu Orzekającego Regionlanej Izby Obrachunkowej z dnia 16 lutego 2017 roku

Uchwała Nr II-00312-9/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu hajnowskiego

Uchwała Nr II-00311-28/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2017-2023

Uchwała Nr II-00311-28/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu hajnowskiego na 2017 rok.

Uchwała Nr II-00320-83/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15.09.2016r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016roku.

Uchwała Nr RIO.II.00321-18/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05.04.2016r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015rok.

Uchwała Nr II- 00312-3/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu powiatu hajnowskiego

Uchwała Nr II-00311-13/15 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr II-00310-13/15 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu hajnowskiego na rok 2016

Uchwała Nr II - 00320-79/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16.09.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonekk przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr RIO.II - 00322-41/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25.05.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Hajnowskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2014 rok.

Uchwała Nr RIO.II - 00321-32/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 07.04.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

Uchwała Nr II-00311-33/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 - 2023

Uchwała Nr II-00310-33/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat hajnowski

Uchwała nr II-00310-51/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2014-2023

Uchwała nr II-00310-51/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr II-00320-82/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12.09.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr 2258/13 z dnia 23 maja 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Uchwała Nr II-00312-79/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bialymstoku z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie prawidłowości sfinansowania deficytu budżetowego i planowanej kwoty długu na 2013 rok Powiatu Hajnowskiego.

Uchwała Nr II-00322-32/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17.05.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Hajnowskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok

Uchwała Nr II-00321-67/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19.04.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr II-00310-55/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 r.

Uchwała Nr II-00311-36/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr II-00310-36/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na 2013 r.

Uchwała Nr II-00321-51/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13.04.2012 r. w Sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.

Uchwała Nr II-00310-66/10. W sprawie wyrażania opinii o projekcie budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu. 

Uchwała Nr II-00311-65/10. W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2011 - 2021.

Uchwała Nr. II-0321-29/11. W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.

Uchwała Nr II-00322041/11. W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Hajnowskiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2010 rok.

Uchwała Nr II - 00310 - 78/11 W sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Uchwała Nr 7/12 z dnia 16 stycznia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Violetta Miniuk

Data wytworzenia: 2011-10-24

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2011-10-24

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-02-23

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2011-10-24