1. Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny

        1.1  Wybór Age  nta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Powiatu Hajnowskiego - informacja o konkursie ofert i zaproszenie do składania ofert.

            1.1.1 Informacja dla Oferentów

        1.2 Pakiet informacyjny Emitenta - Powiat Hajnowski

    

    2. Aktualna uchwała budżetowa dot. WPF i emisji obligacji

        2.1 Aktualna uchwała budżetowa dot. WPF

        2.2 Aktualna uchwała dotycząca emisji obligacji i możliwości ich wykupu - po uzyskaniu

        2.3 Aktualna uchwała w sprawie zmian w budżecie

        2.4 WPF uwzględniająca planowaną emisję w formacie

        2.5 Uchwała w sprawie projektu budżetu na 2014 rok

        2.6 Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

    3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

        3.1 Bilans jednostki za 2011 rok

        3.2 Skonsolidowany bilans za 2011 rok

        3.3 Bilans z wykonania budżetu za 2011 rok

       

        3.4 Bilans jednostki za 2012 rok

        3.5 Skonsolidowany bilans za 2012 rok

        3.6 Bilans z wykonania budżetu za 2012 rok

 

    4. Sprawozdania na koniec 2010, 2011, 2012 roku

        4.1 Rb-NDS za 2010 rok

        4.2 Rb-Z za 2010 rok

 

        4.3 Rb-NDS za 2011 rok

        4.4 Rb-N za 2011 rok

        4.5 Rb-Z za 2011 rok

        4.6 Rb-27s za 2011 rok

        4.7 Rb-28s za 2011 rok

 

       4.8 Rb-NDS za 2012 rok

       4.9 Rb-N za 2012 rok

       4.10 Rb-Z za 2012 rok

       4.11 Rb-27s za 2012 rok

       4.12 Rb-28s za 2012 rok

 

       4.13 Rb-NDS za III kw 2013

       4.14 Rb-N za III kw 2013

       4.15 Rb-Z za III kw 2013

       4.16 Rb-Z SP ZOZ za III kw 2013

       4.17 Rb-27s za III kw 2013

       4.18 Rb-28s za III kw 2013

 

   5. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

        5.1 W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

        5.2 W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu  za 2012 rok

        5.3 W sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej

        5.4 W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

        5.5 O możliwości wykupu obligacji

        5.6 O wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 

        5.7 O możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2013 r. oraz prawidłowości prognozy kwoty długu

    6. Inne informacje

        6.1  Wykaz instytucji w których Powiat Hajnowski korzysta z kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2013 r.

Metryka strony

Udostępniający: Michał Kondratiuk Wydział Organizacyjno Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: informatyk

Data wytworzenia: 2013-11-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2013-11-15

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-10-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2013-11-15