Jednostki organizacyjne, słuzby, straże, inspekcje.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU HAJNOWSKIEGO


 

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10
tel/fax (85) 682 23 05
adres strony www: poradniahajnowka.hekko.pl
Dyrektor - Pani Lucyna Wojciuk
-Statut

2. Dom Pomocy Społecznej w Białowieży
17-230 Białowieża
ul. Centura 2
tel. (85) 681 24 24, (85) 681 25 (85) 08, 681 27 92
fax. (85) 681 24 24
adres strony www: http://www.dps.bialowieza.pl/
adres e-mail: dpsbial@poczta.internetdsl.pl
 Dyrektor - Pan Mikołaj Golonko
 
3. Dom Dziecka w Białowieży
17-230 Białowieża
ul. Parkowa 2
tel. (85) 681 24 03
fax. (85) 681 20 13
adres e-mail: domdziecka_bialowieza@wp.pl
Dyrektor - Krystyna Dackiewicz
 
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 7
tel. (85) 682 36 28
fax. (85) 682 27 80
adres strony www: http://www.zsohajnowka.pl/ 
adres e-mail: Lo9ms-c@wp.pl
Dyrektor - Pani Wioletta Januszkiewicz
 
5. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 3
tel. (85) 682 24 96
adres strony www: http://bialorushajnowka.pl/
Dyrektor - Pan Igor Łukaszuk
  
6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
17-200 Hajnówka
ul. 3 Maja 27
tel. (85) 679 69 60
adres strony www: http://www.sosw.hajnowka.pl/
Dyrektor - Pani Lucyna Wawreszuk
  
7. Zespół Szkół Zawodowych
17-200 Hajnówka
ul. 3-go Maja 25
tel. sekretariat
(85) 682 20 71
tel. dyrektor (85) 682 23 40
fax. (85) 682 36 75
Dyrektor - Pani Eugenia Karwowska
  
8. Zarząd Dróg Powiatowych
17-200 Hajnówka
ul. Bielska 41
tel. (85) 683 20 01
adres e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
Dyrektor - Pan Mikołaj Janowski
 
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10
tel/fax (85) 682 36 42
tel.kierownik (85) 682 59 83
adres strony www: http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/
Kierownik - Pan Paweł Szymaniuk
 
10. Powiatowy Urząd Pracy
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10

tel. (85) 682-96-10
fax (85)682-96-11
adres strony www: http://puphajnowka.pl/
Dyrektor - Pan Marek Roszczenko 
 
 
12. Środowiskowy Dom Samopomocy
17-200 Hajnówka
ul. Ptaszyńskiego 14
tel/fax (85) 683 32 12,
Dyrektor - Pani Zenaida Kiendyś
 
13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
17-200 Hajnówka
ul. Doc. Adama Dowgirda 9  
tel.85 682 92 02
tel/fax (85) 684 26 79,
adres e-mail: spzoz@hajnowka.pl
Dyrektor - Pan Grzegorz Tomaszuk
 
STRAŻE POWIATU HAJNOWSKIEGO
 
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17-200 Hajnówka
ul. 11-go Listopada 4
tel. 85 682 95 80
fax. 85 682 95 81
Komendant Powiatowy - mł. bryg. mgr inż. Piotr Koszczuk
 
 
INSPEKCJE POWIATU HAJNOWSKIEGO
 
17-200 Hajnówka
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
tel.85 682 49 41
tel/fax (85) 682 22 32
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Pan Romuald Wołkowycki
 
2.Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
17-200 Hajnówka
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
tel.(85) 682 28 09
tel/fax (85) 682 29 89
adres strony www: http://psse-hajnowka.pl/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pani Irena Dymińska 
 
 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2017-07-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2003-09-02

Data modyfikacji: 2019-04-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2003-09-02