Usługi w wydziale Katastru, Geodezji i Nieruchomości

KARTA USŁUG NR: GK/01 oddanie w użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej 

KARTA USŁUG NR: GK/02 -  wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

KARTA USŁUG NR: GK/03 -  darowizna majątku Skarbu Państwa 

KARTA USŁUG NR: GK/05 - zwrot wywłaszczonej nieruchomości 

 KARTA USŁUG NR: GK/06 zwrot działki siedliskowej 

KARTA USŁUG NR: GK/07 zwrot działki dożywotniego użytkowania 

KARTA USŁUG NR: GK/08 zmiana klasy gruntu 

KARTA USŁUG NR: GK/09 zmiana użytków gruntowych 

KARTA USŁUG NR: GK/10 wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

KARTA USŁUG NR: GK/11 - Ustalenie wysokości odszkodowania oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogi publiczne

KARTA USŁUG NR: GK/12 -  wyłaczenie lub czasowe wyłączenie grutnów z produkcji rolnej

KARTA USŁUG NR: GK/13 udzielanie informacji poprzez udostępnianie mapy w formie kopii

KARTA USŁUG NR: GK/14 sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

KARTA USŁUG NR: GK/15 - wprowadzenie zmiany do operatu ewidencyjnego gruntów i budynków

KARTA USŁUG NR: GK/16 -  obsługa zgłoszeń jednostek wykonania geodezyjnego

KARTA USŁUG NR: GK/17 - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Podanie o wydanie informacji z operatu ewidencji gruntów  dotyczącej posiadania działek leśnych 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP

Data wytworzenia: 2018-01-09

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-26

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2007-06-26