Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

KARTA USŁUG NR: SO/01 - WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KARTA USŁUG NR: SO/02OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ZADANIA PUBLICZNE

KARTA USŁUG NR: SO/03 - WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO i ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

KARTA USŁUG NR: SO/04 - KIEROWANIE DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO

KARTA USŁUG NR: SO/05 - PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. prof. SIMONY KOSSAK

KARTA USŁUG NR: SO/06 - SPROWADZANIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

KARTA USŁUG NR SO/07 - WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

KARTA USŁUG NR: SO/08 - KIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

______________________________________________________________________

KARTA USŁUG NR: OS/09 - REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB

KARTA USŁUG NR: OS/10 - WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ LUB KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

KARTA USŁUG NR: OS/11 - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ WYKONANIA CZYNNOŚCI, ROBÓT LUB URZĄDZEŃ WODNYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

  KARTA USŁUG NR: OS/12- WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY

KARTA USŁUG NR: OS/13 - WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE DOPUSZCZENIA ZMIANY LASU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NA UŻYTEK ROLNY.

KARTA USŁUG NR: OS/14 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE, ZBIERANIE ODPADÓW

KARTA USŁUG NR: OS/15 - WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

KARTA USŁUG NR: OS/16 - ZGŁOSZENIE INSTALACJI NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

KARTA USŁUG NR: OS/17 - UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU

KARTA USŁUG NR: OS/18 -UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU POWIATU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

KARTA USŁUG NR: OS/19 - UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ

KARTA USŁUG NR: OS/20 -  ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH (geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej)

KARTA USŁUG NR: OS/21 - ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONANIE NIE WYMAGA KONCESJI

KARTA USŁUG NR: OS/22 - WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD

  KARTA USŁUG NR: OS/23- WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO CZY DZIAŁKI SA OBJĘTE UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB DECYZJĄ Z USTAWY O LASACH

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Cieślik, Naczenik Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2007-10-10

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2007-10-10