KARTA USŁUG NR: SO/03

 Herb

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

17-100 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

tel. (085) 682 27 18, fax (085) 682 42 20

http://www.powiat.hajnowka.pl

STRONA:

1/1

KARTA USŁUG NR: SO/03

WYDZIAŁ  SPRAW SPOŁECZNYCH (SO)

ZMIANA:

 

NAZWA USŁUGI:

SPROWADZANIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

 

PODSTAWA PRAWNA:

·         art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

·         § 2, § 3 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok powinien zawierać (wniosek do pobrania):

1)      nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

2)      datę i miejsce zgonu,

3)      miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

4)      miejsce pochówku,

5)      środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

6)      nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

OPŁATY:

Nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Wydział  Spraw Społecznych
17-200 Hajnówka ul. A. Zina 1, parter, pokój nr 9
tel. 682-48-36, fax 682-42-20

e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Starostwa – pok. Nr 19 (I piętro)

 

Godziny pracy: poniedziałek -piątek od 730 do 1530

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

UWAGI: brak uwag

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Cieślik, Naczenik Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-02-07

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2007-10-10

Data modyfikacji: 2020-01-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2007-10-10