Majątek Powiatu

Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu hajnowskiego

 

 

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Zasady gospodarowania mieniem powiatu określają następujące ustawy:

 1. Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)
 2. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
 3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
 4. Ustawa o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.)
 5. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

oraz uchwały:

 1. Uchwała nr XXIII/219/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego (Dz. Urz. Podl. z 2017 r. poz. 1838).
 2. Uchwała nr IV/17/03 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu.
 3. Uchwała nr XXXI/209/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 4. Uchwała nr 59/167/04 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z (gruntów) terenów stanowiących własność powiatu.
 5. Uchwała nr 59/168/04 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu powiatu.

Gospodarowanie mieniem powiatowym prowadzi Zarząd Powiatu i kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach posiadanych upoważnień wydanych przez Zarząd Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Mienie powiatu w tym budynki i budowle, wyposażenie i urządzenia Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych ubezpieczone jest w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Inter Polska S.A. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wartości budynków i budowli, środków transportowych oraz pozostałych środków trwałych podane w informacji dotyczących mienia są wartościami ewidencyjnymi.

 

 

 1. Nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 

1.1 Działka, nr 1502/49 (siedziba Starostwa Powiatowego)

o pow. 0,1141 ha, o wartości 33 tys. zł.

budynki i budowle o wartości 306,1 tys. zł

pozostałe środki trwałe 725,4 tys. zł

1.2 Działka, nr 1502/48 - niezabudowana ul. Piłsudskiego 10a

o pow. 0,1143 ha, o wartości 23,0 tys. zł            

1.3 Nieruchomości przy ul. Dowgirda / Lipowej:

1.3.1 Działka nr geod. 3038/12 (użytkowanie Starostwo w części 2/5)  o pow. 0,1133 ha,

         o wartości 3 tys. zł, budowle o wartości 9,7 tys. zł

         działka stanowi drogę dojazdową do spalarni odpadów medycznych  i obsługuje przyległe tereny

1.3.2 Działka nr geod 3038/21 niezabudowana o pow. 0,4119 ha, o wartości 25,8 tys. zł

1.3.3 Działka nr geod 3369/1 o pow. 1,1827 ha,

1.4  Działka nr 162/1 o pow. 0,0691 ha, wart. 1 tys. zł – pas drogowy we wsi Wojnówka

1.5  Działka nr 578/2 o pow. 0,3064 ha, wart. 21,4 tys. zł – Parking obr. Lipiny – droga do Białowieży

1.6  Działka nr 153/5 o pow. 0,0319 ha, wart. 2,7 tys. zł – pas drogowy we wsi Witowo

1.7  Działka nr 837/10 o pow. 0,0019 ha, wart. 0,285 tys. zł – pas drogowy - ul. 11-go Listopada

1.8  Działka nr 837/12 o pow. 0,0084 ha, wart. 1,26 tys. zł – pas drogowy - ul. 11-go Listopada

1.9  Działka nr 846/3 o pow. 0,0072 ha, wart. 1,08 tys. zł – pas drogowy - ul. Batorego

 

 1. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd

 

2.1  Dom Pomocy Społecznej w Białowieży ul. Centura 2:

2.1.1  Działka nr 627 o pow. 0,3498 ha, o wartości 35,0 tys. zł

2.1.2  Działka nr 1209 o pow. 0,2741 ha, o wartości 27,0 tys. zł

          budynki i budowle o wartości 3 633,3 tys. zł

                        pozostałe środki trwałe 921,8 tys. zł  

 

 

2.2  Zarząd Dróg Powiatowych, Hajnówka, ul. Bielska 41:

2.2.1 Działka  nr 58/81 o pow. 0,6456 ha, o wartości 97,0 tys. zł

budynki o wartości: 224,8 tys. zł

budowle o wartości 28.471,17 tys. zł

w tym: drogi powiatowe 503,944 km, przepusty 434 szt., mosty 39 szt.

pozostałe środki trwałe: 30.438,1 tys. zł.

2.2.2 Działka nr 59/6 o pow. 0,3897 ha, o wartości  47,0 tys. zł

 

2.3  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7:

2.3.1  Działka nr 1631/1 o pow. 1,2322 ha, o wartości 242,0 tys. zł

budynki i budowle o wartości  671,4  tys. zł

pozostałe środki trwałe 410,6 tys. zł

2.3.2  Działka nr 1633/25 o pow. 0,0090 ha, o wartości 2,0 tys. zł

2.3.3  Działka nr 1633/26 o pow. 0,0546 ha, o wartości 11,0 tys. zł

 

2.4  II liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3:

2.4.1  Działka nr 1506/10 o pow. 0,7774 ha, wart. 162,5 tys. zł

budynki i budowle o wartości 1 835,9 tys. zł

pozostałe środki trwałe 383,4 tys. zł

                              

2.5  Zespół Szkół Zawodowych, Hajnówka, ul. 3-go Maja 25:

2.5.1  Działka nr 777/14 o pow. 0,3002 ha, o wartości 60 tys. zł

2.5.2  Działka nr 1315/21 o pow. 0,5194 ha, o wartości 104 tys. zł

2.5.3  Działka nr 1315/6 o pow. 0,0139 ha, o wartości 1,4 tys. zł (w części 70/139)

2.5.4  Działka nr 1315/19 o pow. 0,7274 ha, o wartości 145,7 tys. zł

          budynki i budowle o wartości 1.212,12 tys. zł

2.5.5  Działka nr 777/15 o pow. 0,1009 ha, o wartości 3 tys. zł

          budynki i budowle o wartości 87,4 tys. zł

2.5.6  Działka nr 1315/6 o pow. 0,0139 ha, o wartości 1,4 tys. zł (w części 69/139)

          budynki i budowle o wartości 2.488,2 tys. zł

          pozostałe środki trwałe – 692,7 tys. zł

 

2.7  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a:

2.7.1 Działka nr: 1502/100 (w części 1402/4068) o pow. 0,4068 ha, o wartości 25,5 tys. zł

         budynki i budowle o wartości 79,2 tys. zł

pozostałe środki trwałe 29,3 tys. zł.

 

 2.8  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a:

2.8 1 Działka nr 1502/100 (w części 754/4068) o pow. 0,4068 ha, o wartości 25,5 tys. zł

budynki i budowle (w tym lokal mieszkaniowy przy ul. Reja 5 o pow. 32,30 m2  i lokal mieszkalny przy ul. Lipowej 71B o pow. 32,90m2) o wartości 309,8 tys. zł

pozostałe środki trwałe 90,3 tys. zł

 

2.9  Powiatowy Urząd Pracy, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a:

2.8.1 Działka nr 1502/100 (w części 1912/4068) o pow. 0,4068 ha, o wartości 25,5 tys. zł

budynki i budowle o wartości 111,6 tys. zł

pozostałe środki trwałe 605,2  tys. zł

 

2.10 Powiatowy Ośrodek Wsparcia Hajnówka, ul. Ptaszyńskiego 14:

2.10.1 Działka nr 1719/2 o pow. 0,1014 ha, wart. 15,2 tys. zł

pozostałe środki trwałe 289,1 tys. zł

 

2.11 Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka:

2.11.1 Działka nr 1315/22 o pow. 0,2529 ha, o wartości 50,7 tys. zł

2.11.2 Działka nr 1315/20 o pow. 0,0051 ha, o wartości 1 tys. zł

2.11.3 Działka nr 1315/5 o pow. 0,1462 ha, o wartości 29,3 tys. zł

           budynki i budowle o wartości 63,2 tys. zł

 

 1. Nieruchomości przekazane w nieodpłatne użytkowanie

 

3.1 SP ZOZ, Hajnówka, ul. Dowgirda 9:

3.1.1  Działka nr  3038/12 (użytkowanie SP ZOZ w części 3/5), o pow. 0,1133 ha, o wartości 4,3 tys. zł

3.1.2  Działka nr 3038/20 o pow. 6,5879 ha, wart. 412,8 tys. zł

budynki i budowle 21.333,6 tys. zł

pozostałe środki trwałe 20.296,4 tys. zł

 

3.2 SP ZOZ (szpital stary) Hajnówka, ul. 11-go Listopada:

3.2.1  Działka nr 1014/37 o pow. 0,3998 ha, wart. 40 tys. zł

budynki i budowle 358,1 tys. zł       

              

3.3  SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży, gm. Białowieża:

3.3.1 Działka nr 1000/4 o pow. 0,1860 ha, wart. 14,8 tys. zł

zabudowana nowym budynkiem ośrodka zdrowia

budynki i budowle 919,3 tys. zł       

 

3.4   SP ZOZ (Przychodnia Lekarska), Hajnówka ul. Piłsudskiego 10:

3.4.1  Działka nr 1502/16 o pow. 0,3061 ha, o wartości 61,0 tys. zł

3.4.2  Działka nr 1502/46 o pow. 0,1015 ha, o wartości 20,0 tys. zł

          budynki i budowle 1.261,2 tys. zł                                 

 

3.5.  SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Narwi, gm. Narew:

3.5.1 Działka nr 1095 o pow. 0,1472 ha, o wartości 13 tys. zł

w tym: własność w części 36421/52908 – Powiat Hajnowski

własność w części 8412/52908 – S. Kuczyński

własność w części 8075/52908 – M. Simończuk

budynki i budowle o wartości 110,6 tys. zł

 

3.6   SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Czyżach,  gm. Czyże:

3.6.1  Działka nr 481 o pow. 0,0900 ha, o wartości 7 tys. zł

budynki i budowle o wartości 112,6 tys. zł

 

 1. Nieruchomości linii kolejowej Nieznany Bór – Białowieża Towarowa – Białowieża Pałac

 

4.1 Działka nr 665/7 w obrębie Lipiny o pow. 15,3345ha

tory główne zasadnicze dł. 7,076km, przepust w km 31,096, przepust w km 32,701

4.2 Działka nr 460/8 w obrębie Podolany o pow. 4,4562ha

tory główne zasadnicze dł. 1,750km, peron st. Czerlonka w km 36,500-36,630

4.3 Działka nr 460/4 w obrębie Podolany o pow. 4,1900ha

tory główne zasadnicze dł. 1,545km, most w km 38,603

4.4 Działka nr 460/10 w obrębie Podolany o pow. 8,3065ha

tory główne zasadnicze dł. 3,190km, most w km 40,479

4.5 Działka nr 460/12 w obrębie Podolany o pow. 6,8611ha

tory główne zasadnicze dł. 2,276km, most w km 43,620

4.6 Działka nr 531/2 w obrębie Zastawa Krzyże o pow. 2,2846ha

tory główne zasadnicze dł. 0,524km

4.7 Działka nr 354/26 w obrębie Podolany o pow. 16,5267ha

tory główne zasadnicze dł. 2,055km, most w km 47,091, peron nr 1 st. Białowieża Towarowa w km 47,410-47,515, peron nr 2 st. Białowieża Towarowa  w km 47,400-47,535, tory główne zasadnicze dł. 1,393km, most w km 0,634

4.8 Działka nr 354/1 w obrębie Podolany o pow. 3,6100ha

tory główne zasadnicze dł. 0,276km,  tory stacyjne st. Białowieża dł. 0,119km

4.9 Działka nr 797/18 w obrębie Zastawa Krzyże o pow. 1,3055ha

tory główne zasadnicze dł. 0,606km, most w km 1,829, wiata peronowa w km 1,980, peron st. Białowieża Pałac w km 1,900-2,150

4.10 Działka nr 354/25 o pow. 0,6811 ha, obr. Podolany, wart. 5,19 tys. zł

 

Infrastruktura jest własnością Powiatu Hajnowskiego natomiast grunty są w wieczystym użytkowaniu.

     Wartość łączna wynosi 20 730 214,00 zł

 

 1. Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

 

5.1 ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.

5.1.1 Działka o nr 1014/11 w Hajnówce o pow. 0,0051 ha,

5.1.2 Działka o nr 1315/4 w Hajnówce o pow. 0,0073 ha,

5.1.3 Działka o nr 1315/10 w Hajnówce o pow. 0,0051 ha,

5.1.4 Działka o nr 1502/101 w Hajnówce o pow. 0,0071 ha,

5.1.5 Działka o nr 1506/6  w Hajnówce o pow. 0,0121 ha, łączna wartość – 20 821,00 zł,

opłata roczna: w 2019 r. – 181,88 zł, w 2020 r. –195,05 zł, w 2021 r. i następne – 208,21 zł.

 

5.2 Pani L.G. (wyłączone ze względu na ochronę danych osobowych)

5.2.1 Działka o nr 223 o pow. 0,3125 ha,

5.2.2 Działka o nr 224 o pow. 0,5507 ha przy ul. Górna 51 w Hajnówce, łączna wartość – 166 856,00 zł,

opłata roczna w 2020 r. – 1 638,59 zł, w 2021 r. i następne – 1 668,56 zł.

 

 1. Nieruchomości oddane w dzierżawę

 

6.1 Białowieża Towarowa Restauracja Carska:

- działka nr 354/26 w obrębie Podolany o pow. całkowitej 16,5267 ha - dzierżawa obejmuje część -  0,2288 ha

 

6.2 Wejmutka:

- działka nr 797/18 w obrębie Zastawa Krzyże o pow. całkowitej 1,3055 ha - dzierżawa obejmuje część -  0,6336 ha

 

 

II.Zmiany stanu mienia komunalnego

 

zaistniałe w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 

 1. Sprzedaż działki nr 3369/2 o pow. 0,1234 ha położonej w Hajnówce przy ul. Lipowej na rzecz SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za kwotę 62.939,10 zł. Akt not. Rep. A nr 3653/2019 z dnia 23.05.2019 r.
 2. Kupno działki nr 312/17 o pow. 0,0279 ha położonej w obrębie Starzyna, gm. Dubicze Cerkiewne za kwotę 4.235,00 zł zajętą pod drogę powiatową. Akt not. Rep. A nr 1848/2019 z dnia 19.04.2019 r.

 

Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r.  -  80,9244 ha 

 - w tym przekazane w wieczyste użytkowanie – 0,8999 ha

 

 

 III. Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu z mienia powiatowego

 

Jednostka Organizacyjna

Dochód uzyskany z tytułu

najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu

w 2019 r. (zł)

wpływ na rachunek dochodów własnych (rdw)/inny rachunek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

742 226,71

rachunek

 SP ZOZ

Zespół Szkól Zawodowych

17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 25

38 511,73

budżet

powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41

14 546,08

budżet

powiatu

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

17 091,35

budżet

powiatu

II liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3

43 131,45

budżet

powiatu

Dom Pomocy Społecznej  "Rokitnik" w Białowieży, ul. Centura 2

11 823,41

budżet

powiatu

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie,  Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7

21 538,81

budżet

powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a

2 243,88

budżet

powiatu

 

 Powiat Hajnowski w 2020 roku jest zobowiązany zapłacić z tytułu podatków od nieruchomości 15 429,00 zł.

 

Podstawą opracowania powyższej informacji są dane ewidencyjne Starostwa i dane przekazane przez jednostki organizacyjne powiatu.

 

 

IV. Tereny pod inwestycje

 

 1. Działka nr 3369/1 o powierzchni 1,1827 ha, ul. Lipowa w Hajnówce, o wart. 1 100 000 zł – teren przy szpitalu powiatowym
 2. Działka nr 1502/48 o pow. 0,1143 ha, o wart. 110 000 zł – działka parkowa przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce za budynkiem PUP, PCPR, PPP

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Leszczyńska, Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2004-03-15

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2004-03-15