INFORMACJA O STANIE MIENIA SKARBU PAŃSTWA

stan  na  dzień  1 stycznia 2007 r.

 

 

Lp

Położenie i wielkość nieruchomości

 

Wartość w zł

Przeznaczenie

nr obrębu

nr działki

pow. w ha

Udział w gruncie

Nr lokalu

Forma władania

nr KW

1

Czeremcha

1496

0,0732

 

 

własność

55474

4600

Nier. Zabudowana budynkiem garażowym

2

Czeremcha

665

0,0109

 

 

własność

64576

 

Nier. gruntowa

3

Czeremcha

1633/2

0,0603

 

 

Własność

 

1694

Droga wewnętrzna

4

Czeremcha

1633/3

0,2630

 

 

własność

 

7390

Nier. Gruntowa z nieczynną stacją paliw

5

Czeremcha

1494

0,1135

7590/47738

6

własność

26331

30870

Nier. lokalowa

6

 

Czeremcha

1633/1

0,5324

0,1017

6 i 16

własność

27788

50016

Nier. lokalowa

7

Kleszczele

2990/3

0,1126

 

 

Trwały zarząd

54036

7814

Posterunek policji

8

Czeremcha

545

0,0914

 

 

Trwały zarząd

33895

3150

Posterunek policji

9

Czeremcha

1322

0,0914

 

 

Trwały zarząd

33895

3150

Posterunek policji

10

Narewka

318/2

0,27

 

 

Trwały zarząd

54034

12150

Posterunek policji

11

Białowieża

90/3

0,3213

 

 

Trwały zarząd

41448

17929

Posterunek policji

12

Narew

1719

0,2048

 

 

Trwały zarząd

53543

9585

Posterunek policji

13

Lipiny

548/2

13,5439

 

 

Trwały zarząd

4233

50248

Jedn. wojskowa

14

Lipiny

548/3

0,4499

 

 

Trwały zarząd

4233

15746

Jedn. wojskowa

15

Lipiny

662/2

0,3597

 

 

Trwały zarząd

4233

12589

Jedn. wojskowa

16

Czeremcha

1633/4

0,6012

 

 

Trwały zarząd

 

16894

Strażnica PoOSG

17

Białowieża

965/8

0,7241

 

 

Trwały zarząd

7383

38160

Strażnica PoOSG

18

Narewka

129/5

0,4412

 

 

Trwały zarząd

70554

26470

Strażnica PoOSG

19

Narewka

130/13

0,4625

 

 

Trwały zarząd

70554

27750

Strażnica PoOSG

20

Dubicze Cerkiewne

428

1,27

 

 

Trwały zarząd

71613

76200

Strażnica PoOSG

21

Czeremcha

1135/1

0,3270

 

 

Trwały zarząd

27586

8730

Rezerwa pod strażnicę PoOSG

22

Czeremcha

1136/2

0,5230

 

 

Trwały zarząd

27586

12552

Rezerwa pod strażnicę PoOSG

23

Zastawa Krzyże

253

0,5224

 

 

Trwały zarząd

65558

28000

Budynek dróżniczówki

24

Czeremcha

513/2

0,2205

 

 

Trwały zarząd

73181

7717

Urząd celny

25

Czeremcha

882

0,0580

 

 

Trwały zarząd

63120

 

Ochotnicza straż pożarna

26

Czeremcha

888

0,0507

 

 

Trwały zarząd

63120

302400- łączna wartość czterech działek

Ochotnicza straż pożarna

27

Czeremcha

889

0,0171

 

 

Trwały zarząd

63120

 

Ochotnicza straż pożarna

28

Czeremcha

890

0,1439

 

 

Trwały zarząd

63120

 

Ochotnicza straż pożarna

29

Łuka

1622

0,0475

 

 

Trwały zarząd

45974

4030

Budownictwo letniskowe

30

Łuka

1623

0,0555

 

 

Trwały zarząd

45974

4710

Budownictwo letniskowe

31

Łuka

1624

0,0764

 

 

Trwały zarząd

45974

6490

Budownictwo letniskowe

32

Czyże

421

0,14

 

 

Trwały zarząd

5812

5516

Posterunek policji

33

Miasto

Hajnówka

2676/4

2676/10

2678

0,1141

0,0150

0,8909

 

 

Trwały zarząd

42088

42088

42088

19 054

  2 505

126463

Budynki aresztu

34

Miasto Hajnówka

1077/1

1090/1

3035/1

0,0812

0,0297

0,9758

 

 

Trwały zarząd

7729

7729

7729

 9 240

 3 380

111050

Budynki Powiatowej Straży Pożarnej

35

Miast Hajnówka

1502/14

0,1710

 

 

Trwały zarząd

13053

25 872

Budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego

36

Miasto Hajnówka

1502/19

0,4451

 

 

Trwały zarząd

10123

71 973

KomendaPolicji

37

Miasto Hajnówka

3034/3

0,0902

 

 

własność

 

 

Nieruchomość niezabudowana

38

Miasto Hajnówka

3031

0,6340

½

 

własność

 

 

Nieruchomość zabudowana

39

Miasto Hajnówka

47

0,1443

¼

 

Własność

 

 

Nieruchomość zabudowana

 Sporządziła:  Halina Leszczyńska

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2006-12-05

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2007-01-26

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2006-12-05