Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z  2016r. poz.922 z późn. zm.)
  •  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. z 2015r. poz. 719)

 

 

L.p.

Nazwa zbioru danych osobowych

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji

1

Baza ewidencji gruntów i budynków

21.06.2017r.

 

2

Gospodarka gruntami

21.06.2017r.

 

3

Udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego

21.06.2017r.

 

4

Dane osobowe pracowników

21.06.2017r.

 

5

Dane osobowe pracowników do ZUS

21.06.2017r.

 

6

Rejestr wniosków o wydanie decyzji na pozwolenie budowy i rozbiórkę

21.06.2017r.

 

7

Dziennik korespondencyjny

21.06.2017r.

 

8

Rejestr pojazdów

21.06.2017r.

 

9

Baza kierowców

21.06.2017r.

 

10

Baza osób bez uprawnień

21.06.2017r.

 

11

Ewidencja poborowych i przedpoborowych

21.06.2017r.

 

12

Książka orzeczeń lekarskich

21.06.2017r.

 

13

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

21.06.2017r.

 

14

Ewidencja klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej

21.06.2017r.

 

15

Rejestr umów cywilnoprawnych

21.06.2017r.

 

16

Kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

21.06.2017r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Violetta Miniuk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-07-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-11