Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania, OS.6341.55.2015.KI

OS.6341.55.2015.KI                                                                          Hajnówka, dn. 01.12.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


            Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./  oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 20.11.2015 roku, na wniosek  Wójta Gminy Czyże, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych  z ujęcia Czyże i Klejniki, Gm. Czyże.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-12-01

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-12-01