Hajnówka dnia 03.11.2015r.

 

OS.6522.6.2015.AM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 03.11.2015 roku została wydana decyzja znak: OS.6522.6.2015.AM udzielająca koncesji na wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego (piasku schudzającego) „Lewkowo Stare 3”, na części działek o nr ewid. 13/6 i 394/1 obręb Lewkowo Stare, gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

         Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 10 (w godzinach pracy urzędu). 

 

 

 

 

STAROSTA  HAJNOWSKI

Mirosław Romaniuk

                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: STAROSTA HAJNOWSKI Mirosław Romaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2015-11-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-11-03