Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.2.2015.KI

OS.6341.2.2015.KI                                                                             Hajnówka, dn.06.02.2015

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


             Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.U.2012.145 ze zm./  zawiadamia się, iż w dniu 03.02.015 roku, na wniosek Pana Wiktora Mackiewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ziemnego stawu rybnego na działce nr 893, obręb Wojnówka, Gm. Dubicze Cerkiewne.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-02-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-02-06

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-02-06