OS.6341.26.2015.KI                                                                                        Hajnówka, dn. 06.07.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


            Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./  oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 03.07.2015 roku, na wniosek  Zastępcy Prezydenta Miasta Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego:

  • szczególnego korzystania z wód - odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi z ul. Wiosennej w Białymstoku oraz z pętli autobusowej i placu postojowego,
  • budowy urządzeń wodnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

           
 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2015-07-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-07-06

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-07-06