Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

OS.6341.25.2015.KI                                                                         Hajnówka, dn. 06.07.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


             Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./  oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/  zawiadamia się, iż w dniu 03.07.2015 roku, na wniosek Pani Genowefy Gonczaruk zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu na działce nr 56, obręb Rohozy, Gm. Narew.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-07-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-07-06

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-07-06