Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

OS.6341.27.2015.KI                                                                        Hajnówka, dn.08.07.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


            Zgodnie z art.61 §1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /DZ.U.2015.469/ zawiadamia się, że w dniu 07.07.2015 roku na wniosek Wójta Gminy Hajnówka zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na pobór wody podziemnej i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia w miejscowości Orzeszkowo.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-07-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-07-08

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-07-08