Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

OS.6341.32.2015.KI                                                                          Hajnówka, dn. 12.08.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


            Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./  zawiadamia się, iż w dniu 07.08.2015 roku, na wniosek  przedsiębiorstwa Andrex-Logistics z siedzibą w Elblągu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego:

  • szczególnego korzystania z wód - odprowadzania wód opadowych z placu podsuwnicowego na stacji kolejowej Chryzanów,
  • budowy wylotu kanalizacji do odprowadzania wód opadowych.

            Jednocześnie informuje się, stosownie do zapisu art.10 §1 K.p.a., że strony postępowania mają możliwość wzięcia czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1 /pokój nr 10/, tel. 85 682 50 19, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-08-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-08-12

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-08-12