Hajnówka, dnia 12.08.2015 r.

 

 

OS.6222.1.2015.EC

 

 

  Obwieszczenie

 

 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 12.08.2015 roku wydał pozwolenie zintegrowane (znak: OS.6222.1.2015.EC z dnia 12.08.2015 roku) dla firmy Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha.

  Decyzja została umieszczona w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 4a, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500

 

 

 

 

STAROSTA HAJNOWSKI

Mirosław Romaniuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Cieślik, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2015-08-13

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-08-13

Data modyfikacji: 2015-12-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-08-13