OS.6341.38.2015.KI                                                                          Hajnówka, dn. 14.10.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./  oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 01.10.2015 roku, na wniosek  Pana Sergiusza Martyniuka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na działkach 512/1 i 545/7 obręb Makówka, Gm. Narew.   

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2015-10-14

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-10-14

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-10-14