Zawiadomienie z dnia 15.10.2015

OS.6341.46.2015.KI                                                                          Hajnówka, dn.15.10.2015

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


            Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, że w dniu 13.10.2015 roku na wniosek Burmistrza Kleszczel zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przejścia kanalizacji sanitarnej pod rzeką Nurzec (km 96+566) obręb Kleszczele, Gm. Kleszczele.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-10-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-10-15

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-10-15