Zawiadomienie z dnia 15.10.2015

OS.6341.43.2014.KI                                                                           Hajnówka, dn.15.10.2015

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


             Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 06.10.2015 roku, na wniosek firmy KOMI Z. Kozikowski, działającej w imieniu Nadleśnictwa Bielsk, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustów w ramach budowy drogi przeciwpożarowej na działkach 292, 302, 341 obręb Zubacze, Gm. Czeremcha.

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-10-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-10-15

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-10-15