Informacja o zamiarze opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1649B ulicy Olgi Gabiec w Białowieży.

                                                                                                   Hajnówka, dnia  2016-01-21

DT.5400.1.2016

 

 

Informacja o zamiarze opracowania dokumentacji na przebudowę

drogi powiatowej nr 1649B ulicy Olgi Gabiec w Białowieży.

 

      W imieniu Zarządu Powiatu Hajnowskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, zawiadamia o zamiarze opracowania dokumentacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1649B ul. Olgi Gabiec w Białowieży o długości ok. 1,027 km oraz możliwości zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

W ramach planowanej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

      W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa po 60 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

     

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje przesłana do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 oraz podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

Otrzymują:

  1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

  1. Starostwo Powiatowe w Hajnówce

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

  1. –a/a- AM

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2016-01-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-01-21

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-01-21