Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

OS.6341.23.2015.KI                                                                           Hajnówka, dn.23.06.2015

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 

 


            Zgodnie z art.61 §1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, że  w dniu  22.06.2015 roku   na wniosek  Podlaskiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na odprowadzanie ścieków z przejścia granicznego w Białowieży.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-06-23

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-06-23

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-06-23