OBWIESZCZENIE OS.6222.1.2015.EC

Hajnówka, dnia 23.06.2015 r.

 

 

OS.6222.1.2015.EC

 

 

  OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) zawiadamia się, iż w dniu 03.06.2015 roku na wniosek Nasycalni Podkładów Sp. z o.o., 17-240 Czeremcha, ul Fabryczna 7 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny.

Wniosek został umieszczony w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i  Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10 lub 4a, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500

Jednocześnie informujemy, iż w terminie 21 dni (tj. od dnia 24.06.2015 roku do dnia 16.07.2015 roku) osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w następujący sposób (w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w w/w godzinach (adres email: starostwo@powiat.hajnowka.pl).

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Hajnowski.

 

 

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Cieślik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-06-24

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-06-24

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-06-24