OS.6341.16.2016.KI                                                                         Hajnówka, dn. 01.04.2016

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania


           

Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2016.23/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469 ze zm./ zawiadamia się, iż w dniu 31.03.2016 roku, na wniosek  Biura Projektów Mapi Projekt, działającego w imieniu Gminy Miejskiej Hajnówka zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic: Tuwima, Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego w Hajnówce.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2016-04-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-04-07

Data modyfikacji: 2016-04-07

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-04-07