Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.47.2015.KI

OS.6341.47.2015.KI                                                                        Hajnówka, dn. 28.10.2015

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


             Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 26.10.2015 roku, na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę cieku wodnego Makówka na działkach o numerach 755/3, 767 obręb Narew, Gm. Narew.

             

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-10-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-10-28

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-10-28