Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OS.6341.8.2015 KI

OS.6341.8.2015.KI                                                                             Hajnówka, dn.10.03.2015

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./ oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2012.145 ze zm./  zawiadamia się, iż w dniu 06.03.2015 roku, na wniosek Biura Projektów i Usług Budowlanych, ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka, działającego w imieniu Starosty Siemiatyckiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę brodu na rzece Silna (km 18+557) w obrębie wsi Narojki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS.6341.9.2015.KI                                                                             Hajnówka, dn.10.03.2015

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./ oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2012.145 ze zm./  zawiadamia się, iż w dniu 06.03.2015 roku, na wniosek Biura Projektów i Usług Budowlanych, ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka, działającego w imieniu Starosty Siemiatyckiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów na Cieku spod Narojk w km 13+646 rzeki (obręb geodezyjny Narojki) i km 15+708 rzeki (obręb geodezyjny Miłkowice Maćki).

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa I Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-03-10

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-03-10