Hajnówka, dnia 06.03.2013 r.

 

OS.6341.18.2013.EC

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art.61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r. poz.145/ zawiadamia się, że w dniu 04.03.2013 roku na wniosek Pana Edwarda Mucha zamieszkałego w Kleszczelach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - budowę stawu w miejscowości Kleszczele, gmina Kleszczele, na działce nr 1159.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2013-03-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2013-03-06