OBWIESZCZENIE

P.P.042.2.4.3.2013                                                                                                          Hajnówka, 05.03.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w sprawie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020.

Proces konsultacji rozpoczyna się 20.03.2015 i będzie trwał do 09.04.2015 roku.

Projekt „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony na stronie internetowej: http://www1.atmoterm.pl/pl/konsulting/administracja_publiczna/powiat_hajnowski oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. nr 4 (parter). Dokumenty do wglądu udostępnione są w czasie pracy Starostwa, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uwagi i wnioski do „Prognozy oddziaływania na środowisko” prosimy przesyłać na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: powiat_hajnowski@atmoterm.pl. Formularz do pobrania na stronie internetowej http://www1.atmoterm.pl/pl/konsulting/administracja_publiczna/powiat_hajnowski lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, pok. nr 4 (parter).

                                                                                                                  STAROSTA HAJNOWSKI

                                                                                                                    Mirosław Romaniuk

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015 - 2020” realizowana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk, Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-03-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-03-05

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-03-05