Hajnówka, dnia 11.10.2012 r.

 

RŚ.6341.65.2012.JM

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art.61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r. poz.145/ zawiadamia się, że w dniu 08.10.2012 roku na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku (z dnia 28.08.2012 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Białystok, w obrębie ulic Przytulnej i Uśmiechu, poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej do cieku Jaroszówka w km 2+600 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/a.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2012-10-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2012-10-11

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2012-10-11