Hajnówka, dnia 18.10.2012 r.

 

RŚ.6341.68.2012.JM

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art.61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r. poz.145/ zawiadamia się, że w dniu 09.10.2012 roku na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6 (znak: 685/6.WBiD.2200-7/12 z dnia 09.10.2012 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przejść poprzecznych kanalizacji teletechnicznej i światłowodu pod rzekami i ciekami wodnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Hajnówka – Jelonka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2012-10-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2012-10-19

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2012-10-19