Hajnówka, dnia 16.02.2012 r.RŚ.6222.1.2011.EC


Zawiadomienie


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zmianami), Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 16.02.2012 roku wydał decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane /znak: RŚ.7644/3/2006 z dnia 11.01.2007 roku, zmienione decyzjami znak: RŚ.7644/2/2008 z dnia 13.08.2008 roku oraz RŚ.7644/11/2009 z dnia 04.01.2010 roku/ dla Ceramiki Budowlanej LEWKOWO Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64.
Decyzja została umieszczona w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500. a/a.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2012-02-16

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2012-02-16

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2012-02-16