Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

OS.6341.17.2015.KI                                                                                                                                                                                                                                                  Hajnówka, dn.14.05.2015

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


            Zgodnie z art.61 §1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, że w dniu 07.05.2015 roku na wniosek przedsiębiorstwa „Gryfskand” Sp.zo.o, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie zakładu  w Hajnówce.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Leśnych

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-05-14

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-05-15

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-05-15