Obwieszczenie z dnia 28.09.2016

Hajnówka dnia 28.09.2016r.

 

OS.6522.5.2016.AM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353) Starosta Hajnowski informuje, iż w dniu 12.09.2016 roku została wydana decyzja znak: OS.6522.5.2016.AM, udzielająca koncesji Panu Andrzejowi Kirylukowi STW Andrzej Kiryluk, ul. Wiejska 1, 17-200 Hajnówka na wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową w obszarze górniczym kruszywa naturalnego – ze złoża „DOBROWODA VIII” położonego w obrębie wsi Dobrowoda, na części działki o nr geod. 941/2 gmina Kleszczele, powiat hajnowski, województwo podlaskie, o projektowanej wielkości wydobycia poniżej 20 000 m3 kruszywa naturalnego w roku kalendarzowym.

            

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 10 (w godzinach pracy urzędu).

 

 

                                                                                           STAROSTA HAJNOWSKI

                                                                                  Mirosław Romaniuk

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Martyniuk, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-11-14

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-11-14