2020 rok:

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 08.06.2020 - informuje się o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu projektów uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego o przystąpieniu do opracowania projektów planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie z dnia 12.05.2020 - Zarząd Powiatu Hajnowskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywanego projektu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2021 – 2024 (aktualizacja)”

Obiewszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 15.05.2020 r. - podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 08.05.2020 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. rozbudowy ulicy Armii Krajowej w Hajnówce (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego)

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 31.03.2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Urodzajnej w miejscowości Hajnówka, gmina miejska Hajnówka, powiat Hajnowski, województwo Podlaskie

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 05.02.2020 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Urodzajnej w Hajnówce

OBWIESZCZENIE z dnia 09.01.2019 GK.6620.11.18.2014/2019 - Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadamia, iż w dniu 20.12.2019r. wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

OBWIESZCZENIE STAROSTY  HAJNOWSKIEGO z dnia 14.01.2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. rozbudowy drogi gminnej 115001B ul. Poranek w miejscowości Hajnówka

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 17.02.2020, GK.6620.11.18.2014/2019 - dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO z dnia 17.02.2020, GK.6620.11.18.2014/2019 - dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok
 

2012 rok

2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-12-11

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-06-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-12-11