Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 09 stycznia 2018r., GK.6840.2.1.2017

Hajnówka, dn. 09.01.2018

 

GK.6840.2.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

            Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późń. zmianami), oraz Zarządzenia Nr 131/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Zastawa Krzyże, gmina Białowieża, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

 

L.p

Nr geodezyjny

Nr KW

Pow. w ha

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Rodzaj zbycia

1

451

BI2P/00040125/3

0,2004 ha

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wg. obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża – teren istniejącej i projektowanej zwartej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka położona jest w obrębie Zastawa Krzyże,  przy ul. Granicznej 2

57.475,00

Sprzedaż  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-10