ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

OS.6341.15.2015.KI                                                                                                                 Hajnówka, dn.06.05.2015

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 


Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267/ oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 05.05.2015 roku, na wniosek Wójta Gminy Narewka zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w ramach budowy zjazdu z drogi gminnej – obiekt nr 11 na działkę nr 1010 obręb Olchówka, Gm. Narewka.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-05-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-05-06

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-05-06