OS.6341.80.2013.KI                                                                              Hajnówka, dn. 29.11.2013

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art.61 §1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267/
zawiadamia się, że w dniu 21.11.2013 roku na wniosek Ekoil Sp.zo.o. ul. Grochowa 2a, 15-423
Białystok zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z własnego ujęcia oraz na odprowadzanie wód
opadowych z terenu zakładu w Plancie, Gm. Narewka.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2013-11-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2013-11-29

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2013-11-29