Zawiadomienie GK.683.50.2018 z dn. 26.01.2019

Hajnówka, dnia 26.01.2019 r.

GK.683.50.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4a i ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 tj.) Starosta Hajnowski zawiadamia o wszczętym postepowaniu administracyjnym pismem nr GK.683.50.2018 z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerami działek  419/5 o pow. 0,0471 ha o 481/1 o pow. 0,0279 ha, położona w obrębie Siemianówka, gmina Narewka.

 

            Decyzją nr 5/18 znak: AB. 673.9.2018 z dnia 25.06.2018 r wydaną na podstawie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 107100 B od drogi wojewódzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego (od km 0+000,00 do 2+123,14). Powyższa decyzja stała się ostateczna  w dniu 27.01.2018 r.

            Wyżej wymienioną decyzją objęta została m.in. nieruchomość oznaczona numerami działek: 419/2 o pow. 0,50 ha i 481/1 o pow. 0,38 ha. Obydwie działki zgodnie z projektem podziału uległy podziałowi na działki oznaczone numerami 419/5 i 419/6 oraz  481/8 i 481/9. Działki oznaczone nr 419/5 i 481/8 stały się własnością Gminy Narewka.

            W związku z prowadzonym postępowaniem i faktem, iż nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, tut. Urząd prosi o zgłaszanie się osób, którym przysługują roszczenia do w/w nieruchomości w terminie do dnia 22.02.2019 r., do pokoju nr 23 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

 Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

 

Sp. E.M.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-01-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-01-28