ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 28.06.2017, OS.6341.24.2017.KI

OS.6341.24.2017.KI                                                                        Hajnówka, dn. 28.06.2017

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


             Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2016.23 ze zm./  zawiadamia się, iż w dniu 21.06.2017 roku, na wniosek Pana Łukasza Romaniuka zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej w Narwi.

            Jednocześnie informuje się, stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a., iż strony postępowania mają możliwość wzięcia czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A.Zina 1 /pokój nr 10/, tel. 85 682 50 19, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Łukasz Romaniuk
  2. Wójt Gminy Narew

 

a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-07-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-05