zawiadomienie 21.07.2015

OS.6341.30.2015.KI                                                                        Hajnówka, dn. 21.07.2015

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
 o wszczęciu postępowania

 


            Zgodnie z art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2013.267 ze zm./  oraz art.127 ust. 6 ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469/ zawiadamia się, iż w dniu 17.07.2015 roku, na wniosek  przedsiębiorstwa Pronar Sp. zo.o. w Narwi, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego:

  • szczególnego korzystania z wód - odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu w Narewce,
  • budowy zbiornika retencyjno-chłonnego do odprowadzania wód opadowych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Iwacik Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski

Data wytworzenia: 2015-07-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-07-28

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-07-28