RŚ.6341.1.2012.KŁ                                Hajnówka, dn. 05.01.2012Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2000.98.1071 ze zm./ oraz art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /Dz.U.2005.239.2019 ze zm./ zawiadamia się, że w dniu 03.01.2012 wszczęto postępowania w sprawie  wydania pozwolenia na przebudowę mostu przez rzekę Małynka w Trześciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685, Gm. Narew.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. można zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami w terminie do dnia 19.01.2012  w Starostwie Powiatowym, ul. Zina 1, pokój nr 10.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2012-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2012-01-11

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2012-01-11