PRZETARGI 2008

Informacja o unieważnieniu postępowania

-> Informacja o unieważnieniu postępowania

Kredyt długoterminowy przeznaczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego

Wykonanie stanu surowego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży

Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu hajnowskiego
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg na na „Wykonanie podziałów nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa nr 66”.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości powiatowych położonych w Hajnówce przy ul. Wróblewskiego.
Przetarg na „Opracowaniu dokumentacji projektowych I”
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg na dostawę emulsji asfaltowej
Zamówienie publiczne na wykonanie warstwy ścieralnej we wsi Istok
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych I
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg na dostawę elementów kanalizacji deszczowej
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 Przetarg na opracowanie podkładów geodezyjnych dróg powiatowych
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości powiatowych położonych w Hajnówce przy ul. Wróblewskiego.
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Przetarg na dostawę samochodu osobowego
-> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

PRZETARGI 2007

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg nieograniczony na skład i druk przewodnika turystycznego i mapy
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości powiatowych położonych w Hajnówce przy ul. Wróblewskiego.
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego przenośnego typu notebook dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę betonowych prefabrykatów drogowych II

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczenia kuchni, sali gimnastycznej i pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie pięcioletnich przeglądów rozszerzonych obiektow mostowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje zadania o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na skład i druk przewodnika turystycznego "Kraina otwartych okiennic"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającego wyrażoną w złotych wartość 60.000 EURO na dostawę artykułów biurowych do Starostwa Powiatowego w Hajnówce. -> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającego wyrażoną w złotych wartość 60.000 EURO na usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela do 30 czerwca 2010 roku na terenie powiatu hajnowskiego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Kredyt długoterminowy przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro na „Wykonanie, transport i montaż obiektów systemu informacji wizualnej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej szla

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2005-04-07

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2008-09-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2005-04-07