Interpelacje zgłoszone w trakcie XXXIII sesji Rady Powiatu Hajnowskiego
w dniu 29 czerwca 2006r.

 

Interpelacja nr 1

Radny Lech Jan Michalak: „ Chciałbym się dowiedzieć, czy została już załatwiona sprawa Wydziału Zamiejscowego Politechniki, czy jest już akredytacja, czy będzie nowy nabór. Czy to już jest w końcu wyjaśnione?”

 

 

odpowiedź:

            Odpowiedzi na interpelację udzielił Starosta Hajnowski Pan Włodzimierz Pietroczuk:

 

„Chcę powiedzieć, że perturbacje akredytacyjne Wydział Zamiejscowy Politechniki Białostockiej ma już za sobą. Przyznano akredytacje bezterminowo, bez warunków, które są do niespełnienia, także będzie normalny nabór. Władze uczelni mają plan rozszerzenia oferty edukacyjnej o dwa nowe kierunki – leśnictwo i technologia drewna. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla Hajnówki.”

 

Interpelacja nr 2

Radny Andrzej Downarowicz: „Tę kwestię zgłaszałem już na Komisji, ale jeszcze raz chciałbym, żeby to był tak oficjalnie zgłoszony do Wojewódzkiego Zarządu Dróg problem tej drogi od Lewkowa do Bondar, a zwłaszcza tej fatalnej nawierzchni, tak, żeby to spowodować coś, żeby pomogło te drogę naprawić.”

 

 

odpowiedź:

            Odpowiedzi na interpelację udzielił Wicestarosta Hajnowski Pan Jerzy Sirak:

               Myślę, że wszyscy tutaj w pełni potwierdzamy pogląd radnego Downarowicza, że stan nawierzchni drogi wojewódzkiej Lewkowo – Bondary jest fatalny i co do tego nie ma wątpliwości. My już niejednokrotnie monitorowaliśmy w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Jak na razie tylko częściowo skutecznie, bo niektóre drogi zostały połatane. Ponowimy ten wniosek o naprawę tej drogi. Tak naprawdę na tym odcinku oraz na odcinku od Narewki do Nowosad należałoby zrobić nową dokumentację i generalną modernizację tej drogi, ale na razie na to się nie zapowiada.”

           

           

Interpelacja nr 3

Radny Michał Androsiuk: „ Ja chciałem zapytać, kto jest odpowiedzialny za ustawienie znaków drogowych i informacyjnych na terenie powiatu hajnowskiego. W miejscowości Wiluki widziałem bardzo ciekawy drogowskaz z nazwą Krągłe. Otóż nie ma takiej miejscowości w powiecie hajnowskim. Jest Krugłe i ludzie tak mają wpisane w adresie zameldowania.”

 

odpowiedź:

            Odpowiedzi na interpelację udzielił Wicestarosta Hajnowski Pan Jerzy Sirak:

           Pan radny Michał Androsiuk podnosi sprawę tablic informacyjnych. Rzeczywiście w aktualnie obowiązującym wykazie miejscowości w Gminie Dubicze Cerkiewne jest miejscowość Krągłe i w związku z tym taka jest tablica jaka jest. Ja tylko dodam, że prawo wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości ma Gmina Dubicze Cerkiewne. My oczywiście ten wniosek gminy zaakceptujemy, bo jest rzeczą oczywistą i powszechnie znaną, że nazwa historyczna tej miejscowości to Krugłe, a nie Krągłe, ale w związku z tym, że taka jest oficjalna nazwa, taka jest i tablica informacyjna.”

            Pan Tadeusz Stankiewicz – kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce zabierając głos, powiedział, cytuję: „ Oznakowanie poziome i pionowe należy do zarządcy drogi. Wrócę do tego drogowskazu w Wilukach z nazwą Krągłe. Ten drogowskaz został ustawiony na wniosek  z Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne. We wniosku była podana nazwa Krągłe. Ja sprawdziłem jeszcze w spisie urzędowym miejscowości całej Polski i wystąpiła tylko jedna miejscowość o nazwie Krągłe i dlatego to zostało tak napisane.”

 

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk, Wydział Organizacyjno -Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2006-09-05

Data modyfikacji: 2015-12-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2006-09-05