w sprawie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku".
Data wydania 2015-10-29
Numer X/85/15

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk, Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2015-11-03

Data modyfikacji: 2015-11-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2015-11-03