Uchwała Rady Nr NR XVI/110/08 z dnia 2008-10-30 UCHWAŁA NR XVI/110/08 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 30 października 2008r.w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego.”

w sprawie UCHWAŁA NR XVI/110/08 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO z dnia 30 października 2008r.w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego.”
Data wydania 2008-10-30
Numer NR XVI/110/08
uchwała nr XVI/110/08
Rady powiatu hajnowskiego
z dnia 30 października 2008r.
      w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego.”
                                                                                                                                                                                            
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/104/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego wprowadza się następujące zmiany:
1)      § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Nadanie tytułu łączy się z wręczeniem medalu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”, aktu nadania i pinsu ( znaczka w klapę).”
2)      § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Rada Powiatu w drodze uchwały określi wzór medalu, aktu nadania i pinsu.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-11-05

Data modyfikacji: 2008-11-05

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-11-05