Uchwała Rady Nr XVI/106/08 z dnia 2008-10-30 w sprawie zmian w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.

w sprawie w sprawie zmian w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.
Data wydania 2008-10-30
Numer XVI/106/08
UCHWAŁA Nr XVI/106/08
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO
z dnia 30 października 2008r.
 
        w sprawie zmian w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.
 
Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XI/77/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r. zmienionej uchwałą Nr XIV/99/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 czerwca 2008r. oraz uchwałą Nr XV/103/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2008r.– załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Data wytworzenia: 2008-10-30

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-11-05

Data modyfikacji: 2008-11-05

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-11-05