w sprawie W sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku".
Data wydania 2012-10-31
Numer XIX/140/12

Załączniki do treści

  • Sprawozdanie (PDF, 206,36 KB)

    Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku"

  • Uchwała XIX/140/12 (PDF, 295,34 KB)
  • Uchwała XXXVI/252/14 (PDF, 248,04 KB)

    Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku".

Metryka strony

Udostępniający: Violetta Miniuk Wydział Organizacyjno Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-10-31

Data modyfikacji: 2014-11-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-10-31