Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie

 

 • Decyzje i postanowienia  

 

 • Karty typu C  -2009 rok 
 • Karty typu C  -2008 rok                                  
  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 •  Karty typu D  -2008 rok 
  polityk, strategii, planów lub programów

 

 • Karty typu E - 2010
 • Karty typu E  -2009    
 • Karty typu E  -2008  
 • Karty typu E  -2007              
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Przeglądy ekologiczne
  Raporty o bezpieczeństwie
  Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

 • Karty typu F  -2007 
 • Karty typu F  -2009                    
  Prognozy oddziaływania na środowisko
  Opracowania ekofizjograficzne
  Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

 

 • Karty typu G - 2010
 • Karty typu G  -2009    
 • Karty typu G   -2008                               
  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

 • Karty typu H -2010
 • Karty typu H  - 2007                                 
  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2007-01-25

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2007-01-25