Zamówienie Nr SO.3092-11/09 z dnia 2011-05-13 - Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wdrożenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim”

Tytuł Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wdrożenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim”
Numer SO.3092-11/09
Data wydania 2011-05-13
Hajnówka, dnia 2011-05-13

SO.3092-11/09
 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego
na wdrożenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim”


             Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Starosta Hajnowski informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego nr SO.3092-11/09 na wdrożenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie hajnowskim” zostaje unieważnione.
 

U z a s a d n i e n i e

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie zamierza zwiększyć w/w kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z tym postanowił unieważnić postępowanie.
 Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

    Włodzimierz Pietroczuk

Starosta Hajnowski

Metryka strony

Udostępniający: Włodzimierz Pietruczuk- naczelnik wydziału spraw społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-05-17

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-17

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-05-17